Svenska  |  EnglishVälkommen till Spendrups leverantörsbedömning

Alla leverantörer till Spendrups måste genomgå en leverantörsbedömning för att säkerställa våra krav på livsmedelssäkerhet, miljöskydd och socialt ansvar. Vi eftersträvar samarbete med leverantörer som överträffar våra minimikrav och arbetar proaktivt för att främja en social och ekologiskt hållbar utveckling. Har du frågor om vår leverantörsbedömning skall du i första hand ta kontakt med din kontaktperson på Spendrups eller maila inkop@spendrups.se

Har erat företag någon gång genomgått en leverantörsbedömning för Spendrups så logga in nedan för att uppdatera era basuppgifter.


Om ni aldrig tidigare genomgått en leverantörsbedöming för Spendrups registera era basuppgifter här.